Kan man legge ny parkett over den gamle parketten?

  • Post category:Temasider
Gulvleggere i Oslo, Asker og Bærum

Mange lurer på om det er mulig å legge parkett på toppen av den gamle parketten. Svaret på dette spørsmålet er at det avhenger av en rekke faktorer. I utgangspunktet er det anbefalt å fjerne gamle underlag og legge nye. Men det går an å legge nytt gulv på eksisterende gulv.

Hvis den gamle parketten er i god stand, er det teoretisk mulig å legge parkett oppå den gamle. Imidlertid kan det føre til at gulvet blir høyere enn de omkringliggende gulvene, noe som kan skape problemer med dører og andre hindringer.

Det er også viktig å vurdere hvor tykk den nye parketten er. Hvis den nye parketten er for tykk, kan det føre til at dørene ikke lukkes ordentlig, eller at det oppstår problemer med trappeneser og lister.

Det er også viktig å vurdere underlaget. Hvis den gamle parketten er lagt på et ujevnt underlag, kan det føre til at den nye parketten blir ujevn og ustabilt.

Til slutt bør man vurdere om det er mulig å legge parketten på toppen av den gamle parketten i henhold til produsentens anvisninger. Noen produsenter tillater ikke å legge parketten oppå den gamle parketten.

I sum, det er altså mulig å legge parkett på toppen av den gamle parketten, men det avhenger av flere faktorer som må tas i betraktning. Det anbefales å kontakte en profesjonell gulvlegger for å få råd og veiledning før man starter prosjektet.

Ønsker du tilbud på legging av nytt gulv? Send oss en henvendelse et uforpliktende tilbud!